Kvarteret Pilen

Totalentreprenad.  Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med totalrenovering av lokaler för Vuxenpsyk i Trollhättan. Beställare Trollhättans Bostads AB Eidar. Huvudentreprenör Tommy Byggare AB. Aggregat Swegon. VAV-system Lindinvent. Styr Assemblin

Kvarteret Tor

Totalentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med totalrenovering av Trollhättans gamla badhus. Beställare Trollhättans Tomt AB. Totalentreprenör Lindwalls Bygg. Aggregat IV Produkt. VAV-system Swegon. Styr Schneider Electric. Färdigt 2016-04-30

Toveks Bil

Totalentreprenad. Projektering och installation av ventilationssystem i nybyggd bilhall och verkstad. Beställare Toveks Bil. Totalentreprenör Skanska Sverige AB. Färdigt 2016-04-30

Byggnad 73 Nohab

Totalentreprenad. Projektering och anpassning av ventilation för Prima Vårdcentral. Beställare Trollhättans Tomt AB. Totalentreprenör PEAB. Färdigt 2015-10-30

Bala Svetshall

Totalentreprenad – Huvudentreprenör. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i verkstadslokal. Färdigt 2015-08-30

Quality Hotel Vänersborg

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med tillbyggnad av kontor. Totalentreprenör Lilleskogs Bygg. Beställare Nabbensbergs Fastigheter. Färdigt 2015-06-15

Kv. Tor Trollhättan

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband ombyggnad och renovering av Trollhättans gamla badhus. Totalentreprenör Lindwalls Bygg. Beställare Trollhättans Tomt AB. Beräknas vara färdigt 2015-12-15

Förskolan Kritan Trollhättan

Totalentreprenad. Projektering och installation av tre nya ventilationssystem. Ombyggnad av lokaler. Byte av lösull på vind. Beställare Bostads AB Eidar

Hälsobolaget Uddevalla

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med ombyggnad av kontor till läkarmottagning, Kv. Sinclair. Totalentreprenör Tommy Byggare. Beställare Hemsö. Klart 2014-08-30

Idrottshuset Vänersborg

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med om byggnad av entrén i Idrottshuset. Totalentreprenör Tommy Byggare. Beställare Vänersborgsbostäder. Färdigt 2014-09-15