Projektering

Ingen fastighet är den andra lik. Bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad kräver en helhetssyn där följande faktorer samverkar:

  • Genuin förståelse för fastighetens unika egenskaper
  • Kompetens avseende modern tekniks möjligheter och begränsningar
  • Erfarenhet av installationsarbeten
  • Långsiktiga beställare
  • Tillgänglig budget
  • Kunnig och engagerad driftspersonal

Tillsammans med beställaren utvecklar vi en strategi och lösning för varje projekt.