Välkommen

OPTIMALT INOMHUSKLIMAT


Nordiska Inomhusklimat AB är ett komplett entreprenad- och serviceföretag inom luftbehandling och ventilation.

Utifrån ett helhetsperspektiv hjälper vi kommersiella fastighetsägare att uppnå bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad.

Vi utför allt från mindre serviceuppdrag till kompletta totalentreprenader.

Tillsammans med våra partners kan vi ta ansvar för hela processen. Från behovsanalys till godkänd OVK.

Våra uppdragsgivare är i första hand fastighetsägare, byggnadsfirmor, industribolag och projektledningsföretag.