Service & underhåll

  • Service på alla typer av ventilationsanläggningar
  • Serviceavtal med protokollförda servicebesök
  • Felsökning i alla typer av ventilationssystem
  • Energibesparingsåtgärder
  • Utbyte av styrutrustning
  • Leverans och byte av luftfilter och kontroll att rätt filterklass används
  • Utredningar med åtgärdsförslag