Installation

  • Vi har många års erfarenhet av olika typer av installationer och förmånliga avtal med branschens ledande leverantörer.
  • Vi följer upp och dokumenterar kvalitet, kontrollprogram och kontrollplan via ett projekt- och tidstyrningsprogram kallat Denron.
  • Vi har tät och öppen dialog med beställaren under projektet gång.
  • Vi driftsätter anläggningar samt injusterar ventilationen efter färdig entreprenad.
  • Vi upprättar erfoderliga drift- och skötsel handlingar.
  • Vi utbildar personal