Injustering & OVK

Injustering
Vi injusterar nya och gamla ventilationsanläggningar.
Vi utför luftmätningar som snabbt visar om något är ur balans eller felaktigt.

OVK-Besiktning
Vi utför OVK-besiktning på alla förekommande ventilationsanläggningar.