Toveks Bil

Totalentreprenad. Projektering och installation av ventilationssystem i nybyggd bilhall och verkstad. Beställare Toveks Bil. Totalentreprenör Skanska Sverige AB. Färdigt 2016-04-30