Bala Svetshall

Totalentreprenad – Huvudentreprenör. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i verkstadslokal. Färdigt 2015-08-30