Quality Hotel Vänersborg

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med tillbyggnad av kontor. Totalentreprenör Lilleskogs Bygg. Beställare Nabbensbergs Fastigheter. Färdigt 2015-06-15