Förskolan Kritan Trollhättan

Totalentreprenad. Projektering och installation av tre nya ventilationssystem. Ombyggnad av lokaler. Byte av lösull på vind. Beställare Bostads AB Eidar