Hälsobolaget Uddevalla

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med ombyggnad av kontor till läkarmottagning, Kv. Sinclair. Totalentreprenör Tommy Byggare. Beställare Hemsö. Klart 2014-08-30