Idrottshuset Vänersborg

Underentreprenad. Projektering och installation av nytt ventilationssystem i samband med om byggnad av entrén i Idrottshuset. Totalentreprenör Tommy Byggare. Beställare Vänersborgsbostäder. Färdigt 2014-09-15