Frälsegårdsskolan Trollhättan

Underentreprenad. Projektering och installation av 5 st ventilationssystem i samband med renovering av skola. Totalentreprenör Tommy Byggare. Beställare Trollhättans Tomt AB. färdigt 2014-08-30